FEENIX Sanace800 567 765 Obnovíme Váš svět

Sanace po škodách
způsobených
živly

Sanace po škodách
způsobených
požárem

Sanace po škodách
způsobených
vodou

Sanace
a konzervace
strojů

Sanace
cenných dokumentů
a bankovek

Sanace, dekontaminace
proti nebezpečným
bakteriím a virům

O nás - pro Vás… Obnovíme Váš svět

FEENIX SANACE s.r.o., je česká sanační společnost s dlouholetými zkušenostmi v oboru sanací škod po živelných pohromách.

Preferujeme rychlé a slušné jednání v obtížných situaci, která Vás náhle postihla.

Naším cílem je předat zasažené prostory klientovi v nejkratší možné době ve stavu v jakém byli před poškozením živly.

Dbáme na perfektní provedení odvedené práce.

Spokojený klient = dobré jméno společnosti

Oblast činností:

Sanace po škodách způsobených požárem

Sanace po škodách způsobených požárem objektů a zařízení

chci vědět víc
Sanace po škodách způsobených vodou

Sanace po škodách způsobených vodou při povodních, při poruše potrubí, kanalizace apod.

chci vědět víc
Sanace a konzervace strojů

Sanace a konzervace průmyslových strojů a zařízení, protikorozní ochrana

chci vědět víc
Sanace cenných dokumentů a bankovek

Sanace cenných dokumentů a bankovek

chci vědět víc
Sanace cenných dokumentů a bankovek

Sanace, dekontaminace proti nebezpečným bakteriím a virům

chci vědět víc
FEENIX Sanace

800 567 765
Obnovíme Váš svět

Přehled smluvních partnerů: