FEENIX Sanace800 567 765 Obnovíme Váš svět

Sanace škod způsobených vodou

U škod po živelných pohromách obecně platí základní pravidlo. Čím dříve budou odborné sanační práce zahájeny, tím se škody a následné náklady minimalizují.

Průběh sanačních prací po škodách způsobených vodou

Záleží nám na tom, abyste se mohli co nejdříve vrátit domů a bez dalších omezení užívat svůj objekt tak, jako tomu bylo před vznikem škody. Pro firmy a zejména pro firmy výrobní je rychlost odstranění škod a opětovné zahájení jejich činnosti často existenčně důležité. V případě neprodlené sanace lze minimalizovat další ekonomické ztráty způsobené například odstávkou výroby.

FEENIX Sanace

800 567 765
Obnovíme Váš svět

Přehled smluvních partnerů: