FEENIX Sanace800 567 765 Obnovíme Váš svět

Sanace škod po požáru

U škod po živelných pohromách obecně platí základní pravidlo. Čím dříve budou odborné sanační práce zahájeny, tím se škody a následné náklady minimalizují.

Průběh sanačních prací po škodách způsobených ohněm

Záleží nám na tom, abyste se mohli co nejdříve vrátit domů a bez dalších omezení užívat svůj objekt tak, jako tomu bylo před vznikem škody. Pro firmy a zejména pro firmy výrobní je rychlost odstranění škod a opětovné zahájení jejich činnosti často existenčně důležité. V případě neprodlené sanace lze minimalizovat další ekonomické ztráty způsobené například odstávkou výroby.

po požáru
sanace po požáru
po požáru
sanace po požáru
po požáru
sanace po požáru
po požáru
sanace po požáru
FEENIX Sanace

800 567 765
Obnovíme Váš svět

Přehled smluvních partnerů: