FEENIX Sanace800 567 765 Obnovíme Váš svět

Sanace, dekontaminace proti nebezpečným bakteriím a virům

Při zasažení nebezpečnými bakteriemi a viry obecně platí základní pravidlo. Čím dříve budou odborné sanační a dekontaminační práce zahájeny, tím se náklady na odstranění nákazy minimalizují.

Průběh sanačních a dekontaminačních prací po zasažení nebezpečnými bakteriemi a viry

Certifikát o školení

FEENIX Sanace

800 567 765
Obnovíme Váš svět

Přehled smluvních partnerů: