FEENIX Sanace800 567 765 Obnovíme Váš svět

Sanace cenných dokumentů a bankovek

U škod po živelných pohromách obecně platí základní pravidlo. Čím dříve budou odborné sanační práce zahájeny, tím se škody a následné náklady minimalizují.

Průběh sanačních prací při poškození dokumentů

Záleží nám na tom, abyste mohli co nejdříve bez dalších omezení užívat svůj majetek tak, jako tomu bylo před vznikem škody.

bankovky před sanací
sanace bankovek
FEENIX Sanace

800 567 765
Obnovíme Váš svět

Přehled smluvních partnerů: